Ramazan orucunun faziletine dair Selman hadisi

(Bölümün numarası 10; Page No. 83)  Oruç Bölümü (Bölümün numarası 10; Page No. 84)  Orucun fazileti (4145) no'lu fetva: Soru: Bölgemizdeki mescitlerden birinin hatibi bir hutbe okudu. Hutbede Selman'ın şu hadisine yer verdi. Bu hadiste Hz. Peygamber'in sahabilerine Şaban ayının son günü bir konuşma yaptığı yer almaktadır. ilaahir (ilh) Camide bulunanlardan bazıları orada bulunanların huzurunda imama itiraz ettiler. Selman'ın bu hadisinin mevzu (uydurma) olduğunu söylediler. Aynı şekilde: Kim bir oruçluyu doyurursa Allah ona benim havuzumdan içirir ve o bir daha susamaz ve cennete girer. Ayrıca, kim kölesinin yükünü hafifletirse Allah onu bağışlar ve cehennem ateşinden azad eder hadisinin de uydurma olduğunu söylediler. Ve kardeşimiz dedi ki: Bu sözler Hz. Peygamber'e iftiradır. Kim Hz. Peygamber'e iftira atarsa cehennemdeki yerine hazırlansın hadisini zikretti. ilaahir (ilh) Sizden ricam bu ifadelerin sahih olup olmadığını bana bildirmenizdir.


Cevap : Selman'ın hadisini İbn Huzeyme Sahih'inde rivayet etti ve dedi ki: İbn Huzeyme bu hadisi Ramazan ayının faziletleri bölümünde zikretti ve haber sahih ise ifadesini kullandı. Sonra dedi Bize rivayet etti Ali b. Hacer es-Sa'di Bize rivayet etti Yusuf b. Ziyad Bize rivayet etti Hemmam b. Yahya bunu Ali b. Zeyd b. Ced'an o da Said b. Müseyyeb o da Selman'dan nakletti ve dedi (Bölümün numarası 10; Page No. 85) Rasûlüllah (s.a.v.) Şaban ayının son gününde bize hitap ederek şöyle buyurdu: "Ey insanlar büyük ve mübarek bir ayın gölgesi başınızın üstüne düştü. Bu öyle bir aydır ki, içinde bin aydan daha hayırlı olan bir gece vardır. Allah o mübarek ayın gündüzlerinde orucu farz, gecelerinde nafile namazı meşru kıldı. Bu ayda bir hayır yapan insan, başka aylarda bir farz eda etmiş gibi sevap alır. Bu ayda bir farzı yapan kimse, başka aylarda yetmiş farzı yerine getirmiş gibi olur. Bu, sabır ayıdır. Sabrın karşılığı da Cennettir. Bu yardımlaşma ayıdır. Bu mü'minin rızkının artırıldığı aydır. Bu ayda kim oruçlu bir kimseye iftar açtırırsa, günahlarının bağışlanmasına ve Cehennemden kurtulmasına sebep olur. Oruçlunun sevabından da hiçbir şey eksilmeden onun kadar sevaba kavuşur." Dediler ki: "Ya Rasûlellah, hepimiz oruçluyu iftar ettirecek bir şey bulacak durumda değiliz". Bunun üzerine şöyle buyurdu: "Allah bu sevabı bir tek hurma, bir içim su ve bir yudum süt ile oruçluya iftar ettirene de verir. Bu ayın başı rahmet, ortası mağfiret, sonu da Cehennemden kurtuluştur. Bu ayda kim kölesinin işini hafifletirse, Allah da onu affeder ve Cehennemden azad eder. Bunun için bu ayda şu dört hasleti çok yapınız: İkisi ile Rabbinizi razı edersiniz ve diğer ikisinden ise hiçbir zaman ayrı kalamazsınız. Rabbinizi razı edeceğiniz iki haslet, kelime-i şehadet getirmeniz ve diğeri de Ondan mağfiret dilemenizdir. Vazgeçemeyeceğiniz iki haslet ise, Allah'tan Cenneti istemeniz ve Cehennemden Ona sığınmanızdır. Kim bu ayda bir oruçluyu doyurursa, Allah da ona benim havuzumdan cennete girinceye kadar susamayacağı bir su içirecektir." (Bölümün numarası 10; Page No. 86) isnadında Ali b. Zeyd b. Ced'an bulunmaktadır. Bu ravi hafızası kötü olduğu için zayıftır. Hadisin isnadında Yusuf b. Ziyad el-Basri bulunmaktadır. O hadisi münker olan bir ravidir. Haberin isnadında bir de Hamam b Yahya b. Dinar el-U'udi bulunmaktadır. İbn Hacer et-Takrîb isimli eserinde sikadır dedi. Belki vehimde bulunmuş olabilir. Buna göre bu senetle yalan değildir fakat zayıftır. Bununla birlikte sahih hadislerde ramazan ayın faziletlerine dair hadisler çoktur ve sabittir.Başarı Allah'tandır! Allah, Peygamberimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: