Ramazan ayının yirmi yedinci gecesi özel kutlama yapmak

(9761) no'lu fetvanın ikinci sorusu: Soru 2: Özellikle ramazan ayının yirmi yedinci gecesi kutlama yapmanın hükmü nedir?


Cevap 2: Özellikle ramazanın yirmi yedinci gecesi kutlama yapmak sonradan ihdas edilmiş bir bidattir. Hz. Peygamber (s.a.v.)'in şöyle dediği sabit olmuştur Kim bizim dinimizde olmayan bir şeyi ortaya çıkarırsa, o merduttur, makbul değildir. Bu hadisi Buhari ve Müslim rivayet etmiştir. (Bölümün numarası 3; Page No. 60) Meşru olan; o gecenin de ramazanın diğer son on gecesinde olduğu gibi ibadetle, sadaka ve benzer amellerle ihya edilmesidir.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: