Ramazan ayının 27. gecesini kutlamanın hükmü

(Bölümün numarası 3; Page No. 56) Boş sayfa (Bölümün numarası 3; Page No. 57)  Bazı geceler ve günlerle ilgili bid’atler. (Bölümün numarası 3; Page No. 58)  İkinci soru, (167) no'lu fetvadan: Soru 2: Ramazan'ın 27. gecesi olan Kadir gecesini kutlamanın hükmü nedir?


Cevap 2: En hayırlı yol Allah resulü'nün izlediği yoldur. İşlerin en kötüsü de sonradan meydana gelen şeylerdir. Allah resulü'nün (s.a.v.) Ramazan ayındaki yaşantısına baktığımızda o, namaz kılmayı, Kur'ân okumayı, sadaka vermeyi ve benzeri ibadetleri fazlalaştırırdı. Ramazan ayının ilk 20 gününde hem uyur ve hem de namaz kılardı. Ancak son 10 güne girince ailesini gece namaza kaldırır, kemerleri sıkar ve gecesini ihya ederdi. Bununla beraber Ramazan ayını ve özelde de Kadir gecesini ihya etmeyi teşvik ederdi. Allah resulü (s.a.v.) şöyle demiştir: Kim Ramazan ayını Allah'a inanarak ve sevabını Allah'tan bekleyerek ihyâ ederse, o güne kadar işlemiş olduğu geçmiş günahları mağfiret olunur. Kim Kadir gecesini Allah'a inanarak ve sevabını Allah'tan bekleyerek ihyâ ederse, o güne kadar işlemiş olduğu geçmiş günahları mağfiret olunur. Hadis üzerinde ittifak edilmiştir. Allah resulü (s.a.v.) kadir gecesinin Ramazan'ın son 10 günü içerisinde gizli olduğunu ve son 10 günün teklerinde aranması gerektiğini ifade ederek şöyle buyurmuştur: Kadir gecesini Ramazan ayının son onunun tek gecelerinde arayınız. Hadisi İmam Ahmed Müsnedinde ve İmam Tirmizî kendi eserinde şöyle nakletmiştir: Kadir Gecesi'ni Ramazan'ın kalan dokuzunda veya yedisinde veya beşinde veya üçünde ya da son gecesinde arayın. İmam Tirmizî bu hadisi naklettikten sonra, bu hadisin hasen ve sahih olduğunu ifade etmiştir. Allah resulü (s.a.v.) Hz. Aişe'ye (Bölümün numarası 3; Page No. 59)  bu geceye ulaştığı zaman nasıl dua edeceğini öğretmiştir. Bu hususta İmam Ahmed Müsned'inde Hz. Aişe'den (r.a.) şöyle dediğini nakletmiştir: Ey Allah'ın Peygamberi, Kadir gecesine ulaşırsam o gece ne diyeyim? O da şöyle buyurdu: "Allah'ım şübhesiz ki sen affedicisin, affetmeyi seversin beni affet." dersin. Bu hadisi Nesai, İbn-i Mace ve Tirmizî rivayet etmiş ve Tirmizî hadisi aktardıktan sonra, bu hadisin hasen ve sahih bir hadis olduğunu belirtmiştir. İşte, Allah resulü'nün Ramazan ayı ve Kadir gecesindeki yaşantısı böyleydi. Fakat, Ramazan ayının 27. gecesini Kadir gecesi diye kutlamak, Hz. peygamberin yaşantısına zıt bir harekettir. Çünkü, Allah resulü (s.a.v.) Kadir gecesini kutlamamıştır. Dolayısıyla bu geceyi kutlamak bidattir. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: