Rükuda olan imama "Sabret! Allah sabredenlerle beraberdir." demenin hükmü

(9127) no'lu fetvanın ikinci sorusu: Soru 2: Bazı kimseler camiye girdiklerinde imam rükuda ise, imama "Sabret! Allah sabredenlerle beraberdir." diyorlar. Böyle bir şey söylemek hadiste yer almakta mıdır? Rekata yetişmek isteyen kimsenin bunları söylemesi mi gerekir? Bizi lütfen bilgilendiriniz. Allah sizi binlerce hayırla mükafatlandırsın.


Cevap 2: Bu tür sözleri bu tür amaçlarla söylemek caiz değildir. Çünkü hadiste de ümmetin selefinden de bildiğimiz kadarıyla böyle bir şey varid olmamıştır. (Bölümün numarası 6; Page No. 339) Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: