Namaza ezandan sonra gelmek

İkinci soru, (7811) no'lu fetvadan: Soru 2: Peygamber (s.a.v.)'in buyurduğu şu hadisin sıhhati nedir: "Ezandan sonra gelen adam kötü bir kimsedir" Ya da Peygamber (s.a.v.)'in buyurduğu gibidir.


Cevap 2: Kur'ân hayırda yarışmaya teşvik etti ve bu yarışın Allah'ın mağfiretine ve merhametine yapılan bir yarış olduğunu açıkladı. Bu konuda beş vakit namazı ilk vaktinde cemaatla kılmak bu açıdan (bir örnektir.) Bunu yapan kimse için büyük sevap vardır. Fakat bu ezandan sonra mescide gelen kimsenin kötü adam olduğuna delalet etmez. Belki de insanların seçkinlerinden olur. Ancak namaz vaktini geciktiren kimse, veya cemaatla kılmayı ihmal eden kimse kötü kimse olabilir. Çünkü İbn-i Ömer (r.a.), Peygamber (s.a.v.)'in şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir: Allah (c.c.) üç kişinin namazını kabul etmez. Bir kavim tarafından sevilmeyen kimsenin o topluluğa imamlık yapması, kişinin namaza istemeyerek gelmesi ve kişinin keyfine göre ibadet etmesi. Bu hadisi Ebû Davut ve İbn-i Mace rivayet etmiştir. Ama bahsedilen hadisin aslını bilmiyoruz.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: