Rüku' ve sücud'da tesbihat yerine Fatiha Sûresini okuma

Soru 4: Henüz yeni müslüman olmuş birinin, namazda okunması gereken tesbihler ve dualar yerine Fâtiha ve Kur'ân okuması gerekir mi?. İşin daha başındayken tesbihat ve duaların zor olmasından ötürü bunlar yerine geçecek bir şey var mıdır?


Cevap 4: Namazda kırâat ve zikirleri gücü yettiğince yerli yerinde yapar. Allah te'âlâ'nın şu sözünün umum manasından dolayı: Allah her şahsı, ancak gücünün yettiği ölçüde mükellef kılar. Rükuda da secdede de tesbih yerine Fatiha'yı okuyamaz.Muvaffakıyet Allah'tandır. Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: