Allah'a davet etmek peygamberlerin yoludur

(Bölümün numarası 3; Page No. 377)  Peygaberlerin Allah’ın Dînine Davet Etmesi (Bölümün numarası 3; Page No. 378) (3778) no'lu fetva: Soru: Gaflete düşmüş din kardeşlerini, oyun ve eğlenceye dalmış kimseleri davet etmek her müslümana vaciptir. Biz Cezayir'de turlar düzenliyoruz, Allah te'âlâ'nın şu ayetini tasdik etmek ve onlara hatırlatmak için toplu olarak mescide geliyoruz: O halde eğer öğüt fayda verirse öğüt ver. Bunu o kimseleri Allah'ın izni ile bulundukları gafletten çıkarmak için yapıyoruz. Fakat Cezayir'de bazı ilim adamları bize; temiz olmayan kimselerin mescide girmeleri haramdır, diyorlar. Bu iddianın yanlışlığı veya dayandırıldığı kaynak hususunda bize cevap vermenizi zatınızdan rica ediyoruz. Zâtınızdan sorumuza en yakın zamanda cevap vermenizi umud ediyoruz?


Cevap: Allah'a davet etmek peygamberlerin yoludur ve peygamberlerin sonuncusu da Muhammed (s.a.v.)'dir. Allah (c.c.) şöyle buyurmaktadır: (Resûlüm!) De ki: "İşte bu, benim yolumdur. Ben Allah'a çağırıyorum, ben ve bana uyanlar aydınlık bir yol üzerindeyiz. Allah'ı (ortaklardan) tenzih ederim! Ve ben ortak koşanlardan değilim." Mescidlerde, kulüplerde, üniversitelerde, okullarda ve diğer toplanma mekanlarında kişiler ve topluluklara yönelik davet yapılır. Davet (tebliğ) hem kafir, hem fasık hem de mü'minler için geneldir. (Bölümün numarası 3; Page No. 379)  Kafir belki küfründen döner, fasık belki fıskından vazgeçer, Mü'minin ise imanı ve basireti (öngörüsü) artar. Allah'ı anma zikirlerini işittiğinde, ilim halkalarında bulunduğunda müslüman olmasını ümit etmek gibi şer'î bir maslahatın olması halinde müslüman olmayan bir kimsenin mescide girmesinde bir sakınca yoktur. Peygamber (s.a.v.)'den sabit olmuştur ki; Sümâme b. Esâl el-Hanefı'yi kafir olduğu halde mescidinin direklerinden birine bağlanmasını emretmiştir. Bunun üzerine Allah ona hidayet etmiş ve o da müslüman olmuştur. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: