"Peygamberlik Ali'nin hakkıdır." diyen kimsenin küfre girdiği

(9651) no'lu fetvanın birinci sorusu: Soru 1: Bazı kitaplarda çokça ihtilafa şahit olduk. Bazı kitaplarda peygamberin Ali b. Talib olarak; bazı kitaplarda da Hz. Muhammed (s.a.v.) olarak yazılı olduğunu, Hz. Ali'nin peygamberlikle ilgisinin bulunmadığını gördük.


Cevap 1: Her kim " Ali b. Ebî Talib (Bölümün numarası 3; Page No. 368)  (r.a.) Allah'ın resûlüdür" derse, kafir olur. Hakın ne olduğu kendisine deliliyle açıklanır; Muhammed b. Abdullah'ın (s.a.v.) Allah'ın resûlü olduğu konusunda irşad edilir. Eğer tevbe ederse, Allah'a şükürler olsun.. Görüşünde ısrar ederse, müslümanların genel idarecisi, onu bu görüşü dolayısıyla İslam'dan dönüp mürted olduğu için katleder.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: