Peygamberlerin mucizeleri

(Bölümün numarası 1; Page No. 571)  Olağan üstü şeyler Ve öyle sanılanlar (Bölümün numarası 1; Page No. 572)  Peygamberlerin Mucizeleri (1) Dördüncü soru, (6397) no'lu fetvadan: Soru 4: Bir yıl önce Tayland'da "Resulün gaybi haberleri" ismiyle bir kitap yayınlandı. Bu kitap ingilizce "Kur'an-ı Kerim'de israil ve peygamberlikler" isimli Ali Ekber diye bir yazarın kitabının tercümesidir. Yazar bu kitabında, ahir zaman, fitneler, kıyamet alametleri ile ilgili hadisleri bir araya getirmiş ve müslüman gencin akidesini bozmasından endişe edilecek tarzda bunları tevil etmiş, mesela; "deccal" hurafeler veya batı medeniyeti, "yecüc-mecüc" büyük devletler," İsa (a.s.)" ölmüş ve işi bitmiş, "dabbe" kötü insanlar veya modern icatlar vs.. bir sürü tevil.. Kitabın Tayland baskısını yayınlayanlar, bu meselelerin inançla ilgili olmadığını, bunlara inanmakla inkar etmenin aynı olduğu ve kişinin imanını hiçbir surette etkilemeyeceğini yazdılar. Bu söz doğru mudur? Bunlara nasıl cevap verilebilir?


Cevap 4: (Bölümün numarası 1; Page No. 573) Müslümana düşen, Hz. Peygamber (s.a.v.)'in kıyamet alametleri ve diğer konulardaki ihbarlarına iman etmektir. Cenab-ı Allah Bakara suresinin başında müminleri, gayba iman etmeleriyle nitelendiriyor, onları bu sebeple övüyor ve onların rablerinden bir hidayet üzere olup, kurtuluşa erdiklerini beyan ediyor. Bu meseleleri Hz. Peygamber (s.a.v.) haber vermiş, bir kısmına da Kur'an delalet etmekte olup bunlara inanmak vaciptir. İnkar etmek veya zahirinden farklı şekilde tevil etmek haramdır. İnkar veya tevil eden doğru yoldan sapmış olur. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.Tags: