Peygamberimizin kabrine yolculuk düzenleme ve Cehennemin faniliği konusunda Merhum İbnu'l-Kayyim'in görüşü

13. soru, (4264) no'lu fetvadan: Soru 13: Peygamberimizin kabrini ziyaret için yolculuk düzenlenmesini İbnu'l-Kayyim'in reddettiği doğru mudur? Bu sözü nerede geçmektedir?. Ve Peygamberimizin kabrine ziyaret için yolculuk caiz midir?. Caiz ise buna ait delil nedir?. Ve İbnu'l- Kayyim'in Cehennemin faniliğine ait sözü doğru mudur? Bu söz nerede geçmiştir.


Cevap 13: Birincisi: Üç mescit dışında bir mescide yolculuk düzenlenmez. Efendimizin (s.a.v.)'in şu sözü sebebilye: Sadece üç mescide ibadet kastıyla yola çıkılabilir. Bu söz; İbnü'l- kayyim r.a. ve onun hocası Şeyhu'l-islam İbn Teymiye'nin ve (Bölümün numarası 1; Page No. 437) ilim ehlinden çok sayıda alimin sözüdür. Zikredilen hadisten hareketle bunu söylemişlerdir. Bu şekilde mezkur hadis doğrultusunda Hz. Peygamberin veya başka bir kabrin ziyareti için yolculuk düzenlemenin caiz olmadığını öğrenmiş oldun. Bu alimlerin iki görüşünden sahih olana göre böyledir.İkincisi: İbnu'l-Kayyim'in; Cehennemin faniliği konusundaki görüşleri için el-Vabil es-Sayyib adlı kitabına müracaat edebilirsin. Orada Cehennemin fani olmadığını açıkça ifade etmiştir. Ehli sünnet ve'l-cemaat alimlerinin cumhuru (çoğunluğu) da bu gürüştedir.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: