Salih kimselerin kabirlerini ziyaret edip onlara dua etmek ve onlara kurban kesmek

İkinci soru (4297) no'lu fetvadan: (Bölümün numarası 1; Page No. 434) Soru 2: Kabir ziyareti, yani salih kimselerin kabirlerini ziyaret konusunda İslam Şeriatının hükmü nedir? Şöyle ki, kişi salih bir kimsenini mezarına gider, beraberinde ailesi akrabaları ve kadınlar ona eşlik ederler. Beraberlerinde kabir civarında kesilmek üzere bir koyun vardır. Orada kesip etinden yemek yaparlar, yeyip içerler. Bir gün veya bir vakit kabrin orada zaman geçirirler, bazen sabah saatlerine kadar kalırlar. Bu kabir onların evinden aşağı yukarı 20 km uzaklıktadır. Kurbanın etinden orda olmayan arkadaşlarına, hediye veya sadaka niyetiyle verirler. Bu kurban kesilirken Allah'ın adı anıldığı bilinmektedir. Bazı insanların şöyle dediğini duyduk: Bu et, tamamıyla domuz eti gibidir. Yani, şer'i bakımdan haramdır. Allah sübhan ve teala buyurur ki: Üzerine Allah'ın adı anılarak kesilenlerden yeyin. Bunun yanında, bu yolculuğun başından sonuna dek, salih kimsenin kabrini ziyaret edip ona dua ederek ve ondan hayır bekliyerek ve Allah'a onunla tevessül edilerek Allah'a yakınlık kastedilmiştir. İki kişi ihtilafa düştüğünde, o kabir üzerine yemin etmekte, her yıl onun yanında mevlitler okumaktadırlar. İçimizden biri hasta olduğunda, salihlerin kabrine gitmek adetlerimizdendir. Birimiz psikolojik rahatsızlık hissederse veya şiddetli bir hastalığa yakalanırsa,akrabaları onu salih kimsenin mezarına götürürler. Bu ziyareti sebeiyle bazen hastalığından kurtulur ve iyileşir. İslam'ın bu konudaki görüşü nedir? Allah size rahmet eylesin, bize bunu açıklayınız.


Cevap: Birincisi: Kabir ziyareti için yolculuk yapılmaz. Efendimiz (s.a.v.)'in şu sözü sebebiyle: Mescit ziyareti için yolculuk düzenlenmez. Şu üç mescit hariç: Benim mescidim, Mescid-i Haram ، ve Mescid-i Aksa İkincisi: Yaşanılan yerdeki kabirler kadınlar olmaksızın erkeklerin ziyareti meşrudur. Yani, yolculuk yapmadan, onlardan ibret almak ve kabir ehli müslüman iseler onlar için dua edilebilir. Efendimiz (s.a.v.)'in şu sözü sebebiyle: Sizi kabir ziyaretinden men etmiştim. Kabirleri ziyaret edin, zira bu, size ölümü hatırlatır. (Bölümün numarası 1; Page No. 435) Allah'ın salatı ve selamı üzerine olsun, efendimizin Baki' kabristanını, Uhud'daki şehitliği ziyaretlerini ve onları selamlama ve onlar için dua etmeyi örnek alma adına bunu yaparız. Üçüncüsü: Ölülere dua ve onlardan yardım istemek, onlara kurban kesmek, onların fayda verme ve zararı defetmeye kadir olduklarına inanmak veya hastayı iyileştirme, kayıp olanı bulma ve benzerleri, kişiyi dinden çıkaran en büyük şirktir.Dördüncüsü: Kabir ehlinin bereketini umarak kabir civarında Allah için kurban kesmek, dua etmek ve yine onların nüfüzünü tevessül konusu yaparak orada uzun süreli kalıp dua etmek sonradan çıkmış bidattır. Bunun ötesinde en büyük şirke götüren vesilelerden biridir. Bu yüzden bunu yapmak haramdır. Bunu yapana nasihat etmek vaciptir.Beşincisi: Kabirde yatan kişiden bereket umarak orada kesilen kurban kesinlikle kabul edilemez bidattır, onu yemek caiz değildir. Bu şirk ve şirke vesile olan konulardan uzak durma adına ve zararlarından korunma adınadır. Bu kurbanla kabirde yatana yakın olma kastedilirse bu besmeleyle dahi kesilse en büyük şirktir. Çünkü kalbin ameli, dilin amelinden daha etkilidir. İbadetlerde de kalpteki niyet esastır. (Bölümün numarası 1; Page No. 436) Altıncısı: Bağlantı kuran veya bizzat kabre gelen hastalara gelince, yapılan bu işe cevaz veren hiçbir dayanak yoktur. Bu vakitte iyileşmeleri Allah (a.c.)'in takdiriyle bu ana dek gelmektedir. Cahiller de bunu kabirdeki salih kimse sebebiyle olduğunu sanarlar. Bazı cin ve putlara tapanların hacetleri şeytan tarafından da yerine getirilebilir. Bu durum onların yaptıklarının caiz olduğunu göstermez. Tersine yaptıkları Allah'a şirk koşmaktır, ihtiyaçları giderilmiş olsa da. Şeytanlar onları şirkte kalmaları için aldatabilir. Allah'ın iyileşme takdiri, onların bu amelleriyle aynı zamana dek gelebilir. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: