Peygamber (s.a.v.)'in Peygamberliğinin insanlar ve cinler alemine genel oluşu ve İslamdan önce cinlere mahsus bir peygamberin gönderildiği hususunda d

İkinci soru, (5848) no'lu fetvadan: Soru 2: Efendimiz Muhammed (s.a.v.)'den önce cinlere peygamber gönderildi mi, cinler insanlardan önce mi yaratıldı ve onların dini (hukuku) nedir?.


Cevap 2: Allah (c.c.) Muhammed (s.a.v.)'i hem insanlar hem de cinler olmak üzere her iki aleme de gönderdi. Allah te'âlâ buyurdu ki: Biz seni bütün insanlara ancak müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik; Allah te'âlâ buyurdu ki: De ki: Hangi şey şehadetçe en büyüktür? De ki: (Hak peygamber olduğuma dair) benimle sizin aranızda Allah şahittir. Bu Kur'ân bana, kendisiyle sizi ve ulaştığı herkesi uyarmam için vahyolundu. Allah te'âlâ buyurdu ki: Hani cinlerden bir gurubu, Kur'an'ı dinlemeleri için sana yöneltmiştik. Kur'an'ı dinlemeye hazır olunca (birbirlerine) "Susun" demişler, Kur'an'ın okunması bitince uyarıcılar olarak kavimlerine dönmüşlerdi.(29)Ey kavmimiz! dediler, doğrusu biz Musa'dan sonra indirilen, kendinden öncekini doğrulayan, hakka ve doğru yola ileten bir kitap dinledik.(30)Ey kavmimiz! Allah'ın davetçisine uyun. Ona iman edin ki Allah da sizin günahlarınızı kısmen bağışlasın ve sizi acı bir azaptan korusun.(31)Allah'ın davetçisine uymayan kimse yeryüzünde Allah'ı âciz bırakacak değildir. Kendisi için Allah'tan başka dostlar da bulunmaz. İşte onlar, apaçık bir sapıklık içindedirler. (Bölümün numarası 3; Page No. 371) Allah te'âlâ buyurdu ki: (Resûlüm!) De ki: Cinlerden bir topluluğun (benim okuduğum Kur'ân'ı) dinleyip de şöyle söyledikleri bana vahyolunmuştur: Gerçekten biz, doğru yola ileten hârikulâde güzel bir kur'ân dinledik...(1)doğru yola iletir,biz ona iman ettik. (Artık) kimseyi Rabbimize asla ortak koşmayız. Bu ve bu manada gelen ayetler, Peygamber (s.a.v.)'in peygamberliğinin insanlar ve cinler için genel olduğuna delalet eder. Cinlerin hukuku, İslam hukukudur. Cinlerin insanlardan önce mi sonra mı yaratıldıkları hususuna gelince, islam şeriatı ile sorumlu tutuldukları konusunda hiçbir bilgi yoktur. Ama cinlere mahsus bir peygamber gönderildiği hususunu bilmiyoruz. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: