Peygamber (s.a.v.)'in peyğamberliğine iman etmeyen Ehl-i kitabın küfür etmesi (inkarı)

(Bölümün numarası 2; Page No. 30)  Peygamber (s.a.v.)'in peygamberliğine iman etmeyen ehl-i kitabın inkar etmesi (küfretmesi). Üçüncü soru (9438) no'lu fetvadan: Soru 3: Kur'an-ı kerim, Muhammed (s.a.v)'in peygamberliğine(Kur'an) iman edenler hariç Ehl-i kitabın tekfir edilmesini açıklamıştır. Yahudiler, Üzeyr Allah'ın oğludur; Hıristiyanlar ise İsa Allah'ın oğludur dediler. Böyle bir iddiadan Allah'a sığınırım. Kur'an-ı kerim böyle diyenlerin küfrünü beyan etmiştir: Andolsun "Allah, üçün üçüncüsüdür" diyenler de kafir olmuşlardır. Ayet.Bu kesin delillere rağmen bazı ilim adamlarının şöyle söylediklerini görüyoruz: Ehl-i kitap kafirlerden değildir. Sadece onlar kitap ehlidirler. Bu meselelerle ilgili olarak bizi bilgilendirin.


Cevap 3: Bu iddiada bulunan kimse onların apaçık kafir olduklarını ifade eden Kur'an'ın ve sünnetin söylemini yalanlamasından dolayı kâfirdir. Allah teala buyurdu ki: Ey ehl-i kitap! (Gerçeği) görüp bildiğiniz halde niçin Allah'ın âyetlerini inkar edersiniz? Âl-i İmran Suresinden ayetler. Ve buyurdu ki: Andolsun ki "Allah, kesinlikle Meryem oğlu Mesîh'tir" diyenler kafir olmuşlardır. Mâide Suresinden ayetler. Ve buyurdu ki: Andolsun "Allah, üçün üçüncüsüdür" diyenler de kafir olmuşlardır. (Bölümün numarası 2; Page No. 31)  Mâide Suresinden ayetler. Ve buyurdu ki: Yahudiler, Uzeyr Allah'ın oğludur, dediler. Hıristiyanlar da, Mesîh (İsa) Allah'ın oğludur, dediler. Bu, onların ağızlarıyla geveledikleri sözlerdir. (Sözlerini) daha önce kafir olmuş kimselerin sözlerine benzetiyorlar. Allah onları kahretsin! Nasıl da (haktan batıla) döndürülüyorlar. Tevbe Suresinden ayetler. Allah teala buyurdu ki: Apaçık delil kendilerine gelinceye kadar ehl-i kitaptan ve müşriklerden inkarcılar (küfürden) ayrılacak değillerdi. Beyyine Suresinden ayetler. Ve buyurdu ki: Kendilerine Kitap verilenlerden Allah'a ve ahiret gününe inanmayan, Allah ve Resûlünün haram kıldığını haram saymayan ve hak dini kendine din edinmeyen kimselerle, küçülerek elleriyle cizye verinceye kadar savaşın. ve bunun dışında birçok ayetler.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: