Peygamber (s.a.v.)'in cinlerle buluşması

İkinci soru, (2231) no'lu fetvadan: Soru 2 : Resulullah (s.a.v.)'in cinlerle buluştuğu hususu sabit midir?.


Cevap 2 : Evet; Bu sahih sünnette sabit olmuştur. Peygamber (s.a.v.) bu buluşmayı sahabesine haber vermiştir ve görüştüğüne dair alâmetleri de onlara göstermiştir. Bu hususta (Bölümün numarası 3; Page No. 372)  İbn Kesir'in tefsirinde Ahkâf suresinde Allah'ın şu ayetinin tefsirine müracaat et: Hani cinlerden bir gurubu, Kur'ân'ı dinlemeleri için sana yöneltmiştik. Ayetleri oku. Rahman ve Cin surelerinin tefsirine bak.Bu konuda detaylı cevaplar bulacaksın.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: