Peygamber'in (s.a.v.) rüku'unun şekli ve selamdan sonra ne yapardı?

(Bölümün numarası 6; Page No. 429)  Rüku ve Sücud. (Bölümün numarası 6; Page No. 430) Birinci soru,(8595) no'lu fetvadan: Soru 1: Peygamber (s.a.v.) nasıl rüku yapardı? Selamdan sonra bir şey yapar mıydı?.


Cevap 1: Peygamber (s.a.v.) rükuda sırtını tam düz hale getirir ve iki avucuyla dizlerini tam olarak kavrardı. Selamdan sonra üç defa Allah'a istiğfar eder ve şöyle derdi: Allah'ım selam Sensin, selamet ancak Sendendir. Ey celal ve ikram sahibi sen mübareksin. Sonra insanlara döner ve şöyle derdi: Allah’tan başka ilâh yoktur; O tektir, ortağı yoktur. Mülk O’nundur, hamd O’na mahsustur. O’nun gücü her şeye yeter. Güç ve kuvvet Allah'a mahsustur. Allah'tan başka ilah yoktur. Yalnız O’na ibadet ederiz. Sahip olduğumuz nimet ve lütuf O’nundur ve en güzel medh-ü senâ O’na mahsustur. Kâfirler hoşlanmasa bile, dini O'na mahsus kılarak bütün samimiyetimizle "Allah’tan başka ilâh yoktur” (deriz). Allah’ım! Senin verdiğine mani olacak yok, Senin vermediğini de verecek olan yoktur. İtibar sahiplerine senin yanında itibarları fayda (Bölümün numarası 6; Page No. 431)  vermez. sahabesine, otuz üç defa "sübhanellah", otuz üç defa "Allahü ekber", otuz üç defa "Elhamdü lillah" demelerini tavsiye etmiştir. Yüzüncü de şöyle derler: "Allah'tan başka ilah yoktur, O tektir, O'nun ortağı yoktur, mülk O'nundur, hamd O'na mahsustur ve O her şeye kadirdir." Her namazdan sonra "Ayetü'l-Kürsi"yi, "İhlas", "Felak" ve "Nas" surelerini okur. Sabah ve akşam namazlarından sonra bu üç sureyi üç defa okumak müstehaptır. Zira bununla ilgili Peygamber'den (s.a.v.) sahih hadis rivayet edilmiştir. Ayrıca sabah ve akşam namazların akabinde, geçen zikirlerden sonra on defa: "Allah'tan başka ilah yoktur, O tektir, O'nun ortağı yoktur, mülk O'nundur, hamd O'na mahsustur, O diriltir ve öldürür, O her şeye kadirdir." demesi müstehaptır. Çünkü bu da Peygamber'den (s.a.v.) rivayet edilmiştir.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: