Orucun niyetini gece getirmek

(Bölümün numarası 10; Page No. 242) Boş sayfa (Bölümün numarası 10; Page No. 243)  Orucun niyeti (Bölümün numarası 10; Page No. 244) (4352) no'lu fetvanın birinci sorusu: Soru 1 : Orucun niyeti gece mi yoksa sabah mı yapılır? Örneğin biri sana kuşluk vaktinde o günün Ramazan'ın birinci günü olduğunu söylerse o günü telafi etmen gerekir mi yoksa gerekmez mi?


Cevap 1 : Ramazan ayında niyeti gece sabah namazından önce getirmek vaciptir. Orucunun niyetini sabah getirmesi yeterli değildir. Eğer kim kuşluk vaktinde o günün Ramazan olduğunu öğrenir de niyet ederse akşama kadar bir şey yemeyip daha sonra o günü tekrar tutar. İbn Ömer (r.a)'ın Hafsa (r.a)'dan rivayet ettiğine göre Peygamber (s.a.v.) şöyle dedi: Kim oruca fecirden önce niyetlenmezse onun orucu yoktur. İmam Ahmet ve Rivayet etmiştir. İbn Huzeyme ve İbn Hibban doğruladı. Bu farzdadır, ama nafilede eğer bir şey yemedi içmediyse cima yapmadıysa gündüz niyet getirmesi caizdir. Çünkü Aişe (Bölümün numarası 10; Page No. 245) (r.a)'ın hadisinde Peygamber (s.a.v.)'in Aişe (r.a)'ın yanına geldi ve dedi ki: Yanınızda bir şey var mı? "Hayır" dedi. "Öyleyse ben oruçluyum" buyurdu. Sahihi Müslim tahriç etmiştir. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: