Oruçlu iken damardan iğne yaptırmak ve başka bir ülkenin hilali gördüğü vakte uyarak Ramazan orucuna son vermek

(Bölümün numarası 10; Page No. 126) (1330) no'lu fetva: Soru: Bir kişi kendisinin bu sene 95 hicrî yılının Ramazan ayının son günü Mısır'da bulunduğunu ve Mısır'ın o yıl Kuveyt'in hilali rüyetini taklit ettiğini bayramın Suudi Arabistan ve Katar'dan bir gün önce bayram yaptığını ve kendisinin de Mısır'la birlikte bayram yaptığını bildiriyor. Sonra oruç tutmadığı günü kaza etmesinin gerekip gerekmediğini soruyor. Bir de damardan iğne yaptırmanın orucu bozup bozmadığını öğrenmek istiyor.


Cevap: Soru sahibinin Mısır Kuveyt halkının rüyeti doğrultusunda bayram yaptığı için kendisinin de bayram yapması meselesi bize göre orada bayram yapması dolayısı ile bir sakınca yoktur ve orucunu kaza etmesi gerekmez. Çünkü o kişi, şevval ayının girdiği sabit olan ülkeye uymak durumundadır.Damardan iğne yaptırmanın orucu bozup bozmayacağı meselesine gelince bu konuda bilginler arasında ihtilaf vardır. Bazı âlimler oruçlu kimsenin iğne yaptırmakla orucu bozulur derler. Çünkü iğne kan damarlarına yapılmaktadır. Bazı âlimler ise bu kanaatte değildirler. Çünkü iğne yaptırmak, yemek yemek ve içmek sayılmaz derler. Orucun sıhhati ve onu bozacak sebeplerden uzak olması için ihtiyata uygun olanı iğneyi iftar saatine ertelemektir. Böylece âlimlerin ihtilaflarının dışına çıkılmış olur. Ama oruçlu gündüz iğne olmak zorunda kalmışsa bize göre bunun bir sakıncası yoktur ve orucu sahihtir. (Bölümün numarası 10; Page No. 127) Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: