Oruç tutanların iftar etmesi için vakfedilen malların camiye halı alınması için kullanılması caiz değildir

(373) no'lu fetva: Hamd yalnız Allah'adır. Salât ve selam, kendisinden sonra peygamber gelmeyecek olan Hz. Muhammed'in üzerine olsun. Şöyle ki;Bilimsel Araştırma ve Fetva Daimi Komisyonu, Orta ve Doğu Bölgesi Vakıfları Genel Müdürü'nden, Sayın İlmi Araştırmalar, Fetva, ve Davet Komisyonu Başkanı'na gelen ve hicri 9 / 11 / 1392 tarihli, 1813/2 sayı ile Yüksek Alimler Konseyi Genel Sekreterliği'nden komisyona havale edilen soruya muttali olmuştur. soru şöyledir: (Bölümün numarası 16; Page No. 85)  Şeyh Abdullah Abdullatif Camisinin halılarını, oruçlulara iftar ettirmek için vakfedilen mal ile almak caiz midir? caiz midir?


Komisyon, konuyu araştırdıktan sonra, şöyle bir cevap yazdı: Oruçlular için vakfedilen mal ile adı geçen camiye halı alınamaz. Bilakis bu camide iftar edeceklerin ihtiyaçları karşılandıktan sonra arta kalanlar, ondan başka diğer camideki oruçlular için harcanır. Buradaki amaç vakfedilen malın amacına ulaşmasını sağlamaktır. Çünkü vakıf yapan kişinin sözü, mana ve delalette hüküm koyanın sözü gibidir.Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e, âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: