Onlara sormak için arraf ve kahinlere gitmek ve muska takmak

(Bölümün numarası 1; Page No. 614) (7997) no'lu fetva: (Bölümün numarası 1; Page No. 615) Soru: Allah Te'âlâ (c.c.) size bu mektubu yazmayı nasip etti. Bu mektupta, anneme isabet eden sar'a hastalığı hakkında sizden bazı bilgi ve açıklamalar almak istedim. Önce ona delilik isabet etti, ona bir caminin imamını getirdik ve sonunda içinde olanı çıkarmaya muvaffak oldu ve bir hafta içerisinde aynı şeye maruz kaldı. Ona imamı her getirişimizde Allah'ın izniyle iyileşti, fakat o gidince, eski haline döndü. Bundan sonra iyileşti ve bir süre öyle kaldı ve çok geçmeden bir kadın cinni ona musallat oldu. Yine aynı süre yahut biraz fazla öyle kaldı ve o sıkıntı çekmeye devam ediyor. Tekrar imamı getirdik ve onu çıkardı ve eski haline döndü, sonra onu tekrar getirdik ve onu tekrar çıkardı. Sonra bu durumda kaldı, bundan her ne zaman bir şey isabet etse ondan onu çıkaracak birisini getirdik. Sonuncusundan bir önceki seferde, deli olduğu halde annem benden ilk önce ondan onu çıkaran imamı getirmemi istedi ve onu getirdim ve onu ondan çıkardı. Burada bayan cinninin, bu odanın cinnilerle dolu olduğunu kendisine haber verdiğini bana işaret etti ve onu bir başka odaya taşıdık. Fakat malesef aynı durum devam etti ve benden kendisini türbelerden birine götürmemi istedi ve isteğini yerine getirdim, ancak bundan da şifa bulmadı ve onu bir tüccara götürdük ve ona bazı muska ve haplar verdi. Bu muskaların bazısını takmasını, diğer bazısını suya koyduktan sonra vücudunu yıkamasını söyledi. Hapları ise ondan yutmasını istedi. O odada hala cinniler bulunduğunu size bildirmek isterim. Şimdi sizden şunu istiyorum:1: Benim yaptığımın şeriata uyup uymadığını öğrenmek.2: Sizden isteğim, beni doğru ve hayırlı olana irşad etmeniz.


Cevap: Birinci olarak: Onlara bir şey sormak için arraf ve kahinlere gitmek haramdır. Peygamber (s.a.v.) bu konuda şöyle buyurmuştur: Kim arrafa gider ve ondan bir şey sorarsa, kırk gece namazı kabul olmaz. Hadisi İmam Müslim Sahih'inde rivayet etmiştir. Peygamber (s.a.v.) yine şöyle buyurmuştur: Kim muska takarsa, Allah onun işini tamamlamasın. Kim, nazarlık takarsa, Allah ona rahatlık ve huzur vermesin. Bir başka rivayette şöyle buyurmuştur: Kim muska takarsa, şirke düşmüş olur. İkinci olarak: Sahih olan, muska takmanın caiz olmadığıdır.Üçüncü olarak: Orada bulunandan bereket istemek için türbelere gitmek haramdır. Türbelerde yatanların bir fayda vereceğine yuhut bir zararı kaldıracağına yahut hasta ve deliye şifa vereceğine yahut benzeri şeylere inanmak en büyük küfürdür.Anneni, şeri rukye ve mubah ilaçlarla tedavi ettirmeni tavsiye ederiz.Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: