Nebi ve resûllerin hataya düşme meselesi

(6290) no'lu fetvanın onuncu sorusu: Soru 10: Aralarında ateistlerin de bulunduğu bazı kimseler peygamberlerin de diğer insanlar gibi hata edebileceklerini söylüyorlar ve şöyle diyorlar: İlk hata, Adem'in oğlu Kabil'in işlediği ilk hata, Habil'i öldürmektir. Hz. Davud, kendisine iki kişi geldiğinde ilkinin sözünü dinlemiş ve ikincinin davasını dinlemeden hükmü vermişti.. Hz. Yunus'un balık tarafından yutulduğundaki kıssası.. Resûlullah'ın Zeyd b. Harise ile yaşadıkları.. (Bölümün numarası 3; Page No. 264) Peygamber içinde bir şeyler gizlemişti; onu söylemesi, açığa çıkarması gerekir, dediler. sahabelerle olan "siz dünyanızla ilgili işleri daha iyi bilirsiniz" şeklindeki hadise.. Hz. Peygamber'in bu konuda hata ettiğini söylemişlerdir. Âmâ olan kişiyle arasında geçenler ki ayetlerde şöyle geçer: yüzünü ekşitti ve geri döndü.(1)(Peygamber), âmânın kendisine gelmesinden ötürü Nebiler ve resûller gerçekten hata işlerler mi? Bu günahkarlara nasıl cevap verelim?


Cevap 10 : Evet, Nebiler ve resûller hata edebilirler. Fakat Allah te'âlâ onları hata üzere daim bırakmaz. Bilakis onlara hatalarını beyan eder. Bu da onlara ve ümmetlerine olan rahmetinden dolayıdır. Zellelerini affeder ve tevbelerini lütfu ve rahmetiyle kabul eder. Allah çok bağışlayan ve rahmet edendir. Nitekim bu husus, soruda yer alan konularla ilgili ayetleri inceleyenlerce görülecektir. Allah, Peygamberimiz Muhammed'in (s.a.v.) sinekle ve sineğin kanatlarında dert de derman da bulunduğuna dair verdiği haberi içeren hadisini redddetmemiş ve dolayısıyla bu haber doğru olmuştur. Hz. Adem'in iki oğlu peygamberlerden olmamalarıyla birlikte, biri diğerini haksız yere ve düşmanlıktan ötürü öldürünce Allah, kardeşine yaptığı bu şeyin kötü olduğunu beyan etmiştir. hz. Peygamber (s.a.v.) de şöyle belirtmiştir: Herhangi bir kimse zulmen öldürülürse, onun kanından bir hisse Âdem'in ilk oğlu Kâbil'e ayrılır. Çünkü o, adam öldürme çığırını ilk açandır. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: