Namazdan sonra va'z etme

(Bölümün numarası 8; Page No. 280)  Namazdan sonra va'z etme. (5186) no'lu fetva: Soru: Resûlüllah (s.a.v.), Halifeler, Tabiin, Tebe-i Tabiin ve Selef-i Salihin döneminde, cuma namazından sonra hemen hutbe yahut va'z verildiğinin rivayet edilmediği, zat-ı âlinize gizli değildir. Yine şu sahih hadiste gelen şey de zat-ı âlinize gizli değildir: Kim bizim dinimizde olmayan bir şeyi ortaya çıkarırsa, o merduttur, makbul değildir. ve: Her kim işimiz (dînimiz) üzere olmayan bir iş işlerse, o işlediği şey reddolunmuştur. ve şu hadis: (dinde) Sonradan türetilen şeylerden uzak durun! Bütün bunlardan daha önemli olan şu ayettir: Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın Namazdan sonra doğrudan va'z eden kimse, Allah'ın emrine karşı ma'siyete giriyor. Zira dağılma emrini yerine getirmiyor. Bütün bunlardan dolayı, Allah'ın dininde olan şeyle sizden fetva istiyorum. Cuma namazından sonra hutbe yahut va'z caiz midir? Bundan, bunun dışında, diğer farzlardan sonra bizim va'zı inkar ettiğimiz anlaşılmasın, bilakis onu kabul ediyoruz. Allah sizi korusun ve gözetsin.


(Bölümün numarası 8; Page No. 281) Cevap: Namazdan sonra mevizanın men edilmesine delalet eden bir delil bilmiyoruz. Va'z vermeyi gerektiren şeylerin, onu verenin durumlarının farklılığına, insanların ona olan ihtiyacına ve konuşma yapan imamların durumlarına göre değişiklik arz eder. Söylediğin ayete gelince, bu va'z etme ile çelişmez. Kim dinlemek için oturmak isterse yahut çıkmak isterse, bu konuda durum geniştir.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: