Namazda Kur'ân surelerini sırayla okumaya devam etmenin hükmü? Üçüncü ve dördüncü reka'tta sadece Fâtiha'yı okumak yeterli midir?

Üçüncü ve dördüncü soru, (5519) no'lu fetvadan: Soru 3: Namazın reka'tlarında Kur'ân surelerini sırayla okuma durumu nedir?. Mesela: Yatsı yahut sabah namazının birinci reka'tında Bakara suresinin başından okusam, sonra kısa surelerden okuyabilir miyim, yahut bunun tersi olsa, yahut birincide "Ğaşiye" suresini, ikincide "İnşirah" suresini okuyabilir miyim?.


Cevap 6: İmam ve münferid için namazın bütün rek'atlarında Fâtiha okumak rükun, me'mum için vaciptir. Onlardan her biri, dört reka'tlı namazların son iki reka'tında ve Akşam namazının son reka'tında sadece Fâtiha'yı okurlar. Ancak öğle namazının son iki reka'tında bazen Fâtiha'dan sonra onun miktarı, yahut ona yakın ilave olarak okuması müstehaptır. Çünkü Ebu Said'in (r.a.) Peygamber'den (s.a.v.) rivayet ettiği sahih hadis, buna delalet etmektedir.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: