Namazda Kur'ân'ı tecvidle okumanın hükmü ve delili

İkinci soru, (10751) no'lu fetvadan: Soru 2: Namazda Kur'ân'ı tecvidli okumak gerekir mi, gerekmez mi?. Delili nedir?.


Cevap 2: Allah Te'âlâ Kur'ân'ı tertil üzere okumayı ve her harfin hakkını vermeyi emretmiştir. Allah Te'âlâ şöyle buyurmuştur: Kur'ân'ı tane tane oku. Kur'an-ı Kerim kırâ'atında Peygamber'in (s.a.v.) sünneti, onu tane tane, ne yavaş ne de acele okumak idi, bilakis harf harf anlaşılır bir okuyuş idi. Ayetler arasını ayırarak okurdu. Med harflerinde uzatır, "er-Rahmân" ve "er-Rahîm" derken uzatma yerlerini uzatır ve okuyuşunun başında istiazede bulunurdu.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: