Namaza bineğe binmiş olarak gitmenin hükmü

(8734) no'lu fetvanın ikinci sorusu: Soru 2: Cami yakın da olsa uzak da olsa camiye arabaya binerek giden kimsenin hükmü nedir?


Cevap 2: Bunda bir mahzur (beis) yoktur. Eğer mümkünse yürümesi daha faziletlidir. (Bölümün numarası 6; Page No. 335) Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: