Namaz için sütre edinmek ve birinci safın faziletinden mahrum olmak

(5133) no'lu fetvanın altıncı sorusu: Soru 6: Birinci saf mı yoksa mescidin herhangi bir yerinde ilk safı kaçıracak şekilde sütre edinmek mi daha evladır?


Cevap 6: Meşru olan ilk safta namazı kılma gayreti içerisinde olmaktır. Nitekim Resulullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: İnsanlar ezan okumanın ve namazda birinci safta bulunmanın ne kadar faziletli olduğunu bilselerdi, sonra bunları yapabilmek için kur'a çekmek zorunda kalsalardı kur'a çekerlerdi. Ayrıca Müslim ve sünen sahipleri Ebu Hureyre'den (r.a.) şöyle rivayet ederler: Resulullah (s.a.v.) buyurdu ki: Erkeklerin oluşturduğu safların en hayırlısı ilk saftır, sevabı en az olanı ise sonuncu saftır. Kadınların saflarının en hayırlısı en son saftır, sevabı en az olanı ise ilk saftır. Bu iki hadiste de ilk safın erkekler için hem en faziletli ve hem de en hayırlı olduğu açık bir şekilde ifade edilmektedir. Çünkü bunda faziletli olan bir şeyi yerine getirmek vardır. Bu mükafatı kaçırmaya sebep olacağı için erkeğin ilk safı terkederek mescidin başka bir yerinde kendisine sütre edinmesi uygun değildir. (Bölümün numarası 6; Page No. 340) Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: