Namaz için ikâmet okunduğunda Kur'ân okumanın ve namazdan önce misvak kullanmanın hükmü

Üçüncü ve yedinci sorul, (9328) no'lu fetvadan: Soru 3: Misvak kullanmadan bir kimse namaz için tekbir aldığında okumaya başlamadan , Fâtiha suresini okumadan önce tekbir aldıktan sonra hatırlasa çok fazla hareket etmeksizin dişlerini misvaklaması caiz midir, yoksa hareket etmesinin mekruh olmasından dolayı misvağı terketmesi mi gerekir?


Cevap 3: Namaz kılan bir kimsenin namaza başlamadan önce misvak kullanması gerekir. Çünkü Peygamber (s.a.v.)'den şöyle bir hadis sabit olmuştur ve buyurmuştur ki: (Bölümün numarası 6; Page No. 337) Eğer ümmetime zor geleceğini bilmeseydim her namazla birlikte misvak kullanılmasını emrederdim. Fakat namaza başlamadan önce misvak kullanmayı terketmişse namaz için tekbir aldıktan sonra kullanması gerekmez. Çünkü bu davranış sünnete aykırıdır. Soru 7: Bir kimse meşgulken imam tekbir alsa, ya da müezzin namaz için ikamet okusa, imam bir ayet ya da uzun bir sayfa okursa, imam tekbir aldı ama kişi misvak kullanmadı, ve imam kıraata başladıktan sonra me'mumun fazileti sebebiyle misvak kullanması caiz midir, yoksa imama tabi olmanın efdaliyetinden dolayı imamla birlikte tekbir mi almalıdır, hangisi efdaldir. Me'mum (cemaat) imamdan sonraya gecikse bile misvak kullanması mı, yoksa imama tabi olmak için misvağı terketmesi mi efdaldir? Cevap 7: Bu kimse için sünnet olan kameti işitir işitmez okumayı sonlandırması, müezzinin yaptığı gibi cemaatın da imama uymasıdır. Namaza başlamadan önce misvağını kullanır namaz için imamın başlama tekbirinden sonra misvak kullanmaz. Bilakis imama uymada acele eder. Çünkü Peygamber (s.a.v.)'in şu hadisinde olduğu gibi cemaatin imama tabii olmasına delalet eden hadisler umumidir: İmam ancak kendisine namazda uymak için imam kılınmıştır. Dolayısıyla, ona muhalefet etmeyin ve tekbir getirdiğinde sizde tekbir getirin. (Bölümün numarası 6; Page No. 338) Hadis.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: