Namaz edepsizliği yasaklar

(Bölümün numarası 26; Page No. 86) (18164) No'lu fetvanın ikinci sorusu Soru 2: Hz. Peygamber bir hadisinde mealen şöyle diyor: Bir kimseyi kıldığı namaz hayâsızlıktan men etmiyorsa o, bizden değildir. Hz. Peygamber doğru söyledi. Bir başka yerde şöyle bir olay anlatılır: Bazı sahabiler Hz. Peygamber'e " Filanca kişi hem namaz kılıyor ve hem de hayâsızlık yapıyor" dediler. Hz. Peygamber şöyle cevap verdi: Gün gelir kıldığı namaz onu hayasızlıktan alıkoyar. Birinci hadiste bir kimseyi kıldığı namaz kötülükten alıkoymuyorsa o bizden değildir. İkincisinde ise şöyle denir: Hayâsız kişiyi namazı gün gelir edepsizlikten alıkoyar. Edepsizlik yapan kişinin namazı kabul olunur mu, yoksa olunmaz mı?


Cevap 2: Birinci ifade bildiğimiz kadarı ile Hz. Peygamber'den nakledilen bir hadis değildir. Allah teala şöyle buyurmuştur: (Resûlüm!) namazı kıl! Muhakkak ki, namaz, hayâsızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Kim namazını meşru bir şekilde kılarsa onun namazı onu hayâsızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Nitekim Hz. Peygamber de geceleri namaz kılıp gündüzleri hırsızlık yapan birisinin olduğu kendisine hatırlatıldığı zaman şöyle demiştir: Eğer doğru ise, (namaz) onu dediklerinden alıkoyar. Ama namaz meşru olmayan bir şekilde kılınırsa kişiyi hayasızlıktan ve kötülükten alıkoymaz. Çünkü bu, eksik bir namaz olur.Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Muhammed'e aline ve ashabına salat ve selam etsin


Tags: