İkindiden sonra yatmak

(17915) Numaralı fetvanın birinci sorusu: Soru 1: İnsanlardan duydum ki, ikindiden sonra yatmak haramdır. Bu doğru mudur?


Cevap 1: İkindiden sonra yatmak bazı insanların alışkanlık haline getirdikleri bir adettir. Bu yanlış bir şey değildir. İkindiden sonra yatmak hakkındaki hadisler sahih hadisler değildir.Başarı Allah'tandır! Allah, Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e, âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: