Mizmar isimli oyun

(14644) Numaralı fetva: Soru: Medine-i Münevvere'de "Mizmar" diye bilinen bir oyun oynanmaya başlandı. Oyunun içeriği şöyledir: Bir ateş yakılır ve etrafına tuz ve toprak serpilir. Sonra hallerinde iyilik alameti bulunmayan ve Resulullah (s.a.v.)'ın sünnetini uygulamayı önemsemeyen insanlar geliyor. Değneklerle yaktıkları ateşin etrafında dönüyor, davul, zil ve def gibi müzik ve çalgı aletleri çalıyorlar, alkış tutuyor, dans ediyor, çirkin, müstehcen şarkılar söylüyorlar. Bu şarkılar aşka, sevgiye, batıl ve haram davranışlara davet ediyor. (Bölümün numarası 26; Page No. 257) Bu oyun çağımızda bilinen bir oyundur. Maalesef Resulullah (s.a.v.)'ın şehri Medine-i Münevvere'nin tüm mahallelerinde her sene özellikle de bayramlarda oynanmaktadır. Ben bu oyunun aşağıdaki sebepleri barındırdığından dolayı haram olduğu görüşündeyim:1 - Ateş yakmaları, yaptıkları hareketlerle mecusiler ve benzer dinlere mensup kişilere benzemeleri. Bilindiği gibi müslümanların onlara benzemeleri yasaklanmıştır.2 - Yaktıkları ateşin etrafında tavaf etmeleri. Bu da islama uygun değildir. Çünkü Kabe dışında bir şeyin etrafında bu şekilde tavaf edilmez.3 - Davul gibi çalınması haram olan çalgı aletlerinin çalınması.4 - Dans edilmesi ve alkış tutulması. Bildiğiniz gibi bunun yasaklandığıyla ilgili kaynaklar mevcuttur.5 - Müstechen ve çirkin ifadeler barındıran, aşka çağıran cümlelerle şarkılar söylenmesi.Saygıdeğer şahsınızdan bu oyun hakkında Allah'ın hükmünü açıklamanızı rica ediyoruz. Ayrıca birçok kişi bazılarının fetvalarıyla bu davranışın helal olduğuna ikna olmuş durumdalar. Bu yüzden de bu oyunun oynandığı yere gidiyor ve oynamakta tereddüt etmiyorlar. Biz bunun böyle olmaması gerektiğini dile getirdiğimizde de, güvendikleri kişilerden aldıkları fetvaya inandıklarını söylüyorlar.


Cevap: Zikrettiğiniz oyunu oynamak günahtır. Soruda açıkladığınız sebeplerden dolayı yasaklanması gerekir. (Bölümün numarası 26; Page No. 258) Başarı Allah'tandır!Allah, Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e, âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.Tags: