Misafir veya akrabaya yedirmek için Allah'ın adıyla hayvan kesmek

Sekizinci soru, (9228) no'lu fetvadan: Soru 8: Allah'tan başkası adına hayvan kesmek haram ve şirktir. Misafir veya akraba için hayvan kesmenin şer'i hükmü nedir? bilgilendirilmemi rica ediyorum.


Cevap 8: Kendisine hayvan kesilen kimseye yakınlaşmak, bir fayda elde etmek veya bir zararı gidermek için hayvan kesmek şirktir. Allah'tan başkası adına hayvan kesene peygamber (s.a.v) lanet etmiştir. (Bölümün numarası 1; Page No. 213) Misafir veya akrabaya yedirmek üzere kesilen hayvan eğer Allah'ın adıyla kesilmişse bir sakınca yoktur.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: