Mirâc ve kadir gecelerinde yemek pişirmek ve imâm'ın insanları davet etmesi için pişirilen yemekleri câmiye göndermek

Altıncı soru, (4990) no'lu fetvadan: Soru 6: Mirâc ve kadir gecelerinde yemek pişirme hususuna ihtimam göstermek, sevabını başka kimselere ulaştırma maksadıyla, imâm'ın insanları davet etmesi için pişirilen yemekleri câmiye göndermek câiz midir?.


Cevap 6: Mirâc ve kadir gecesi diye adlandırlan bu gecelere has bir hazırlık yapmak, yemek pişirip imâm'ın insanları davet etmesi için yemeği câmiye göndermek ve bunu, sevabını ölüye ulaştırmak maksadıyla yapmak câiz değildir. Tam aksine bu bir bidattir. Dolayısıyla bunu terketmek gerekir., Ayrıca Kurban bayramı hariç, kurban kesimi için belli bir şekle ve belli bir zamana bağlı kalmamak gereklidir. İşlerin en hayırlısı Allah resulü'nün (s.a.v.) yoluna tabi olmaktır. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: