Mevkûf ve mürsel hadis

Mevkûf ve Mürsel hadis. (5) Birinci soru, (7355) no'lu fetvadan: Soru 1: Hadis kitaplarında bulduğum iki ıstılahın (mevkuf ve Mürsel) manası nedir?.


Cevap 1: Mevkuf hadis: Peygamber'e (s.a.v.) isnad etmediği sahabenin sözüdür. Alimlere göre Mürsel hadis: Senedinde, Peygamber'den (s.a.v.) rivayet eden sahabinin düştüğü (bulunmadığı) hadistir.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.Tags: