Mescidin içinde toplu zikir

(16098) Numaralı fetvanın birinci ve üçüncü soruları: Soru 1: Yüksek sesle hep birlikte, ışığı söndürüp, sallanarak mescidin içinde toplu zikir yapmanın dinen hükmü nedir? Zikirde Allah'ın isimlerini müfred kullanmak caiz mi? Mesele: Allah Hay, Kayyum, Kahhar. Bu konuda hadis var mıdır?


Cevap 1: Mescidde veya mescidin dışında, ışıklar yanık veya sönük olsun, tek sesle, toplu zikir bidattir. Çünkü nebi (s.a.v.)'den bu şekilde bir zikir gelmemiştir. Nebi (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: Her kim işimiz (dînimiz) üzere olmayan bir iş işlerse, o işlediği şey reddolunmuştur. Müfred lafızla zikretmek de aynı şekilde bidattir. Zikir sayılmaz. Çünkü bu şekilde tam (faydalı) cümle olmamaktadır.


Tags: