Mescid-i Nebevi'yi ziyaret ve Resûlüllah'a (s.a.v.) ve sahabesine selam vermek

(Bölümün numarası 9; Page No. 117)  Mescid-i Nebevi'yi ziyaret ve Resûlüllah'a (s.a.v.) ve sahabesine selam vermek (8831) no'lu fetvanın birinci sorusu: Soru 1: Ben, Medine-i Münevvere'deki Resûlüllah'ın (s.a.v.) Mescidini ziyaret etmek istiyorum. Rasûlüllah'a nasıl selam verilir? Mescid-i Nebevî ziyareti vacip midir?


Cevap 1: Mescid-i Nebevi'yi ziyaret etmek vacip değildir. Fakat Onun mescidinde namaz kılmak için Medine-i Münevvere'ye yolculuk yapmak istersen, bu sünnettir. Onun Mescidine girdiğin zaman önce namaz kıl, sonra Peygamber'in (s.a.v.) kabrine var ve şöyle de: "Ey Peygamber (s.a.v.), Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi senin üzerine olsun. Allah, sana, ailene ve sahabene salat etsin." O'na çok salat-ü selam getir. Zira Onun (s.a.v.) şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: Bana salavat getirin. Nerde olsanız salavatınız bana ulaşır. Sonra Ebu Bekir ve Ömer'e selam ver ve onlar hakkında Allah'tan razılık dile. Onun kabrine dokunmaya çalışma ve onun yanında dua etme. Bilakis oradan ayrıl ve Mescid'de, dilediğin başka bir yerde Allah'a dua et. Peygamber'den (s.a.v.) rivayet edildiğine göre şöyle buyurmuştur: Ancak üç mescit için sefere çıkılır: Mescid-i Haram, benim şu mescidim ve Mescid-i Aksa. Bu hadisi İmam Ahmed, (Bölümün numarası 9; Page No. 118)  Buhari, Müslim, Ebu Davud ve Nesai rivayet etmişlerdir. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: