Mescid-i Nebevi'de namaz kılmak için Medine'ye gitmek

(Bölümün numarası 1; Page No. 430) (2506) no'lu fetva: Soru: Mekke'de olduğu halde, Medine-i Münevvere'deki Mescid-i Nebevi'yi ziyaret etmek istiyor. Bu caiz midir yoksa değil midir?.


Cevap: Müslümanın, namaz kılmak için Mescid-i Nebevi'ye yolculuk yapması caizdir. Bilakis müstehaptır. Zira Mescid-i Haram hariç, orada kılınan bir namaz diğer yerlerde kılınan bin namazdan daha hayırlıdır. Eğer Mekke'de ise, Mescid-i Haram'daki namazı, Mescid-i Nebevi'de namaz kılmak için yapacağı yolculuktan daha faziletlidir. Çünkü Mescid-i Haram'da kılınan bir namaz, başka yerlerde kılınan yüzbin namaza denktir. Peygamber'in (s.a.v.) kabrini yahut başka kabirleri ziyaret etmek için Medine'ye gitmek onun için caiz değildir. Zira Peygamber'in (s.a.v.) şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: Sadece üç mescidi ziyaret amacıyla yola çıkılabilir: Mescid-i Haram, benim şu mescidim ve Mescid-i Aksa'dır. Hadisi Ahmed, Buhari, Müslim, Ebu Davud, Nesai ve İbn Mace rivayet etmişlerdir. Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: