Mermerle kabir yapan kimse

Mermerle kabir yapan kimse (4048) no'lu fetvanın dördüncü sorusu: (Bölümün numarası 9; Page No. 127) Soru 4: Mermerle ve diğer malzemelerle kabir yapanın hükmü nedir? Onun parası haram mıdır? Ondan borç almak istiyorum.


Cevap 4: Resûlüllah'tan rivayet edildiğine göre şöyle buyurmuştur: Allah, Yahudi ve Hristiyanlara lanet etsin; onlar peygamberlerinin mezarlarını mescid edindiler. Hadis, "müttefekun aleyh"tir. Yine Ondan (s.a.v.) rivayet edildiğine göre şöyle buyurmuştur: Dikkat edin, sizden öncekiler (ehl-i kitap) peygamberlerinin ve salih kimselerinin kabirlerini mescidler ediniyorlardı. Dikkat edin, siz de (onlar gibi) kabirleri mescidler edinmeyin. Zira ben, sizi bundan yasaklıyorum. Hadisi Müslim Sahih'inde rivayet etmiştir. Yine Sahih-i Müslim'de Cabir b. Abdillah'tan (r.a.) rivayet edildiğine göre, şöyle demiştir: Resûlüllah (s.a.v.) kabrin kireçlenmesini, üzerine oturulmasını ve üzerine bina yapılmasını nehyetti. Tirmizi sahih bir senedle şunu ilave etmiştir: onun üzerine yazılmasını Kabirler üzerine bina yapmada, onu kireçlemede ve benzeri şeylerde çalışan kimseden borç almak, onun başka helal bir kazancı yoksa caiz değildir.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: