"Meleklerin hepsi de hemen secde ettiler. Fakat iblis hariç." ayetindeki istisnanın durumu nedir?

(Bölümün numarası 3; Page No. 502) Boş sayfa (Bölümün numarası 3; Page No. 503)  Şeytan faktörü ve kıyamet gününde onun akibeti. (Bölümün numarası 3; Page No. 504)  Üçüncü soru, (511) no'lu fetvadan: Soru 3: İblis, meleklerden midir, yoksa başka bir cinsten midir? Başka bir cinsten ise şu ayetteki istisnanın durumu nedir? Bütün melekler toptan secde ettiler.(73) İblis hariç.


Cevap 3: Meleklerin, Allah'ın nurdan yarattığı mahluklarından bir cins olduğu açıktır. Onlar, Allah'ın kendilerine buyurduğuna karşı gelmezler ve emredildiklerini yaparlar. İblis ise, Allah'ın zikrettiği gibi cinlerdendir. Allah Te'âlâ şöyle buyurmuştur: Hani biz meleklere: Âdem'e secde edin, demiştik; İblis hariç olmak üzere, onlar hemen secde ettiler. İblis cinlerdendi; Rabbinin emrinden dışarı çıktı. Allah Te'âlâ ondan, Adem'e secde etmekten imtina etmesini haklı çıkarma konusundaki sözünü şöyle zikrediyor: Beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın. Şu ayetteki istisnanın durumuna gelince: Bütün melekler toptan secde ettiler.(73) İblis hariç. (Bölümün numarası 3; Page No. 505)  Bu, istisna-yı munkatı'dır. Birinin şu sözü gibi: Kavim geldi. Eşek hariç. Bunun yanı sıra ilim ehlinden, İblisin (Allah ona lanet etsin) melek cinsinden olduğunu, ancak Allah Te'âlâ'ya asi olduğunu, sapkınlık ve isyanda ısrar ettiğini ve kıyamet gününde Allah'ın lanetini hak ettiğini söyleyenler vardır. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), ailesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: