Meleklerin gayb bilgisi

(Bölümün numarası 4; Page No. 193) Altıncı soru, (5167) no'lu fetvadan: Soru 6 : Allah te'âlâ buyurdu ki: Hatırla ki Rabbin meleklere: Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım, dedi. Onlar: Bizler hamdinle seni tesbih ve seni takdis edip dururken, yeryüzünde fesat çıkaracak, orada kan dökecek insanı mı halife kılıyorsun? dediler. Allah da onlara: Sizin bilemediğiniz şeyleri ben bilirim. dedi. Gaybı Allah'tan başka kimsenin bilmediği halde melekler halifenin yeryüzünde fesad çıkaracağını nasıl bildiler?


Cevap 6: Melekler; bu halifenin yeryüzünde bozgunculuk çıkaracağını kan dökeceğini ya Allah'ın kendilerine verdiği özel bir bilgi ile bilmişlerdir, ya da insanın tabiatından anlamışlardır. Belki de Allah, insanı pişmiş çamur gibi bir balçıktan yaratacağını haber vermiştir. Veya halifenin, insanlar arasında meydana gelen zulümü ayıracak ve insanları haram ve günahlardan alakoyacak olmasından anlamışlardır. Şöyle de denilmiştir: Adem'den önce yeryüzünde var olan yaratıkların özelliklerinden bunu bilmişlerdir.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: