Mekkeliler, Mekke'nin mikat sınırları dışında ise Umre için nerede ihrama girerler?

(3996) no'lu fetvanın dördüncü sorusu: Soru 4: Umre için Mekkeliler nerede ihrama girerler? Eğer bunlar yaz tatilinden dolayı Mikat sınırının dışında iseler (Hada yazlığında olurlarsa) Umre için nerede ihrama girerler?


Cevap 4: Ten'im gibi Harem dışındaki Mekkeliler Ten'im'de ihrama girerler. Eğer Mekke dışında yazlıktalar ise bulundukları yerde ihrama girerler. Çünkü Hz. Peygamber (s.a.v.) Mikat yerlerini belirlerken şöyle demiştir: Bu söylenen mikat yerlerinin berisinde (yani mikatlarla Mekke arasında) bulunanlar için mikat, bulunduğu yerdir. Daha yakın yerde olanlar da böyledir. Nitekim Mekkeliler de Mekke`de ihrama girerler. Hadis muttefekun alyhidir. Nitekim Sahihayn'daki bir hadise göre Aişe Umre yapmak istediğinde ona olduğu yerde ihrama girmesini söylemiştir. (Bölümün numarası 11; Page No. 130) Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: