Malın üçte birinde fazla kalan miktar ve infak yolları

( 8032 ) no'lu fetva: Soru : Babamın bıraktığı malın üçte biri yüksek bir meblağdır. Bu mal ile babam adına bir bina aldık ve para arttı. Bu yanımızda kalan malı ne yapacağımızı sizlere soruyoruz. Cami inşaatına verelim mi? Yoksa bazı alimlerin dediği gibi binaya ve gelirine ekleyip varisler uygun görürse hayır yollarında mı harcayalım? Çünkü vasiyette sadece beş kurban kesilmesi ve vakfın bakımı hakkındaki hususlar zikredilmiştir. Efendim beni aydınlatmanızı istirham ediyorum.


Cevap : Mezkur binayı aldıktan sonra artan para, binayı aldığınız para ile hüküm açısından aynıdır. Bir gayrimenkule yatırılır veya eğer mümkünse vakıfta ek bina yapılır. Bu da mahkemenin gözetimi altında yapılır. Hepsinin gelirine gelince, onun hükmü bir önceki 7286 numaralı fetvada geçti. O fetvanın içeriği şuydu: Kalan mal varislere ait değildir. Hayır yollarında harcanır. Ancak varislerin tamamı veya bir kısmı fakir iseler, fakirlikleri sebebiyle gelirden pay alırlar. Diğer akrabalar da aynı hükme tabidirler. Varis olmazsalar bile fakir olanlara gelirden pay verilebilir. Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed'e, âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: