Malının beşte birini vasiyet eden ve bundan bir evi istisna eden sonra vefat eden ve bir evi olan kişinin durumu

(Bölümün numarası 16; Page No. 274) (1192) no'lu fetva: Soru: İçeriği: Bir kimse malının beşte birini vasiyet etti, bundan kaldığı evi şer'i miras ahkamına göre çocukları için istisna etti. Bu kişi vefatından önce bu ev konusunda hukuki bir işlem yaptı ve o evi satarak başka bir ev satın aldı. Onu da satıp bir üçüncü ev satın aldı. Böyle devam etti. Sonra öldü. Öldüğünde bir evi vardı ve bu ev çocuklarının oturduğu evdi. Şimdi soru sahibi soruyor: Zikri geçen ev, beşte bire dahil olur mu? Ve bu evin hükmü ilk evin hükmü gibi midir?


Cevap: Durum soruda zikredildiği gibi ise vefat ettiği ev vasiyet ederken istisna ettiği evidir ve vasiyet ettiği oran olan beşte bire dahil olmaz. Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed'e, âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: