Müslümanlar için Mekke'nin önemi

(Bölümün numarası 11; Page No. 3)  Bismillahirrahmanirrahim (Bölümün numarası 11; Page No. 4) Boş sayfa (Bölümün numarası 11; Page No. 5)  Hac ve Umre Bölümü (Bölümün numarası 11; Page No. 6) Boş sayfa (Bölümün numarası 11; Page No. 7)  Hac ve Umrenin farziyeti ve şartları (Bölümün numarası 11; Page No. 8)  Müslümanlar için Mekke'nin önemi (3056) no'lu fetvanın onuncu sorusu: Soru 10: İslam alemi için Mekke'nin önemi nedir?


Cevap 10: Allah orayı (Mekke'yi) insanlar için bir toplanma ve emniyet yeri ve emin bir harem bölgesi kılmıştır ki, hacılar ve âlimler, son derece rahat ve huzur içinde hac ibadetlerini yerine getirmek için orada toplanırlar, Allah Te'âlâ'nın sevabını ümit ederler ve Onun azabından korkarlar. Müslümanlar orada birbirleriyle tanışırlar, birbirlerine nasihat ederler ve dinlerini ve dünyalarını ilgilendiren konularda birbirleriyle istişare ederler. Ayrıca orada onların namaz ve salih amelleri kat kat artar.Başarı Allah'tandır! Allah, Peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: