Müslüman olmayan kimsenin mescidlere girmesi

Müslüman olmayan kimsenin mescidlere ve müslümanın da kafirlerin mabetlerine girmesinin hükmü (6876) no'lu fetvadan: Soru 1: Namazı takip etmek veya bir dersi dinlemek maksadıyla, müslüman olmayan bir kişi mescide yahut müslümanların namazgahına girmesinin hükmü nedir?


Cevap 1: 2922 numaralı fetvaya verdiğimiz cevabın metninde şöyle demiştik: Herhangi bir kafirin Mescid-i Haram'a ve etrafındaki harem bölgesine girmesine imkan tanımak müslümanlara haramdır. Bu konuda Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: Ey iman edenler! Müşrikler ancak bir pisliktir. Onun için bu yıllarından sonra Mescid-i Haram'a yaklaşmasınlar. (Ayeti oku.) Diğer mescidlere gelince, bazı fakihler, yasaklayan bir delil bulunmadığı için caizdir demişlerdir. (Bölümün numarası 2; Page No. 117)  Bazıları da, Mescid-i Haram'a kıyasla caiz değildir demişlerdir. Doğru olan, İslam'a girme davetini işitme, yahut mesciddeki sudan içmeye olan ihtiyacı gibi şer'i bir maslahat ve benzeri ihtiyaç için caiz olduğudur.


Tags: