Kafirlerin mabetlerine girme

Soru 2: İbadetlerini takip etmek yahut bir dersi dinlemek maksadıyla, müslümanın kiliseye girmesinin hükmü nedir?


Cevap 2: Günahlarının tekrarından dolayı, mabetlerinde kafirlerin yanına girmek müslüman için caiz olmaz. Ayrıca el-Beyhakî sahih bir senedle Hz. Ömer'den (r.a.) şöyle rivayet etmiştir: Kilise ve mabetlerinde müşriklerin yanına girmeyiniz. Çünkü onların üzerine gazap inmektedir. Fakat Allah'a davet edilmeleri ve benzeri bir şeri maslahat için olursa beis yoktur.Başarı Allah'tandır! Salat-ü selam Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.), âlinin ve ashabının üzerine olsun.


Tags: