Müslüman olarak ölen, ancak bilerek bir cana kıyan kimse, şirk haricinde büyük günah işleyenlerdendir ve onun durumu, Allah'ın dilemesine kalmıştır

(6207) no'lu fetva: Soru: Babamı tanıyan bazı insanlardan öğrendim ki, soygunculuk ve gasp zamanında bir kaç kişiyi öldürmüş ve babam ben küçükken vefat etmiş. Bunu öğrendikten sonra, babamın yerine ne yapabileceğimi araştırmaya başladım. Zira o, vefat ettiği zaman hac farizası yerine getirmemişti ve ben onun yerine hac yaptım. Geride benden başka çocuk bırakmadı. O kimselerin her birinin yerine bir fakiri yedireyim mi, ne yapayım? Vallahi, benim köle azad etmeye gücüm yok. Bir ömür boyu oruç tutmak ise problem. Bana yol gösterin, Allah sizi hayırla mükafatlandırsın.


Cevap: Bilerek bir kimsenin yahut bir çok kimsenin canına kıyan ve müslüman olarak ölen kimse, şirk dışında büyük günah işleyenlerdendir. Onun durumu Allah'ın dilemesine kalmıştır. Allah dilerse onu affeder, dilerse ona azap eder. Çünkü Allah Te'âlâ şöyle buyurmuştur: Allah, kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz; bundan başkasını, (günahları) dilediği kimse için bağışlar. Sonra kıyamet gününde onunla öldürdüğü kimseler arasında iyilikler ve kötülükler hakkında hesaplaşma olur. Babana iyilik yapmak için sana düşen vazife, onun affı ve mağfireti için ona dua etmen ve onun yerine sadaka vermendir. Umulur ki, Allah ona merhametiyle muamele eder ve onu bağışlar.Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: