Mükellefe namazın farziyeti

(Bölümün numarası 6; Page No. 3)  Bismillahirrahmanirrahim. (Bölümün numarası 6; Page No. 4) Boş sayfa (Bölümün numarası 6; Page No. 5)  Namaz Bölümü (Bölümün numarası 6; Page No. 6) Boş sayfa (Bölümün numarası 6; Page No. 7)  Mükellefe Namazın Farziyeti. (Bölümün numarası 6; Page No. 8) (4321) no'lu fetvadan: Soru 3: Her durumda namaz gerekli midir?. Namazdan uzak durma, kişinin namaza değer vermediğini, yahut namaz kılmasına rağmen Allah'ın nehyettiği şeyleri yapmasını hissettiğinden dolayı mıdır?. Bu hata mıdır?. Bütün bu durumlarda namaz kılması gerekir mi?.


Cevap 3: Namaz, nas ve icma ile günde beş vakit olmak üzere, erkek ve kadın her mükellefin üzerine farzdır. Namaz, İslam'ın direği ve şehadetten sonra rukünlerinin en büyüğüdür. İster bir günah işlemiş olsun isterse işlememiş olsun fark etmez. Bilakis günah işleyinin, namaz, oruç, sadaka ve benzeri salih ameller gibi sünnet-i haseneye tabi olmak suretiyle, Allah'ın günahlarını bağışlayacağı şeye daha fazla intiyacı vardır. Allah Te'âlâ şöyle buyurmuştur: Gündüzün iki ucunda, gecenin de ilk saatlerinde namaz kıl. Çünkü iyilikler kötülükleri (günahları) giderir. Bu, öğüt almak isteyenlere bir hatırlatmadır. (Bölümün numarası 6; Page No. 9) Müslümana gerekli olan Allah'ın zikri, murakabesi ve yüce kitabının tilavetiyle ve kalbine yeis sirayet etmemesi için O'nun aff ve mağfireti konusunda ümidini yüksek tutarak nefsini korumaktır. Onun günah işlemesi, namazının, orucunun, zekatının yahut diğer ibadetlerinin fesadına bir delil değildir. Allah'a şirk koşma ve islamdan çıkaran şeyler müstesna Allah'ın nehyettiği şeyleri işlemekle beraber, mutlak iman ve salih ameller insanda beraber bulunabilir. Allah'tan, bize ve sana dinde bilgi sahibi olmayı ve onun üzerinde sabit kalmayı dileriz. Allah kendisinden yardım istenendirBaşarı Allahtandır! Efendimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.Tags: