Lanet, resim çeken (yapan) ve çektirenlere (yaptıranlara) aynı oranda mı şamildir?

(Bölümün numarası 1; Page No. 678) Üçüncü soru, (222) no'lu fetvadan: Soru 3: Resim çekenlere (yapanlara) lanet edildiğine dair rivayet vardır. Bu resim çektirenlere (yaptıranlara) da şamil midir?. Onlar hakkında özel bir delil gelmiş midir?.


Cevap 3: Deliller her ne kadar, resim çekenlere lanet edildiğine ve ahirette onlara cehennemde azap edileceğine dair gelse de, kendi resmini çektirmek isteyen kimse de buna dahildir. Allah Te'âlâ şöyle buyurmuştur: O (Allah), Kitap'ta size şöyle indirmiştir ki: Allah'ın âyetlerinin inkar edildiğini yahut onlarla alay edildiğini işittiğiniz zaman, onlar bundan başka bir söze dalıncaya (konuya geçinceye) kadar kafirlerle beraber oturmayın; yoksa siz de onlar gibi olursunuz Allah Te'âlâ Semud kıssası hakkında şöyle buyurmuştur: Semûd kavmi azgınlığı yüzünden (Allah'ın elçisini) yalanladı.(11)Onların en bedbahtı (deveyi kesmek için) atıldığında,(12)Allah'ın Resûlü onlara: "Allah'ın devesine ve onun su hakkına dokunmayın!" dedi.(13)Ama onlar, onu yalanladılar ve deveyi kestiler. Bunun üzerine Rableri günahları sebebiyle onlara büyük bir felaket gönderdi de hepsini helak etti.(14)(Allah, bu şekilde azap etmenin)akıbetinden korkacak değil ya! Abdülvahid b. Zeyd şöyle dedi: Hasan'a dedim ki: Ey Ebu Said, bana Ebu Muhelleb'in fitnesine katılmayan, ancak kalbiyle ona razı olan bir adam hakkında bana haber ver. O dedi ki: Ey kardeşimin oğlu, deveyi kaç el (kişi) kesti? Dedi ki: "Bir el (kişi) kesti" dedim. Dedi ki: Bunun sonucunda onların razı olmaları ve temayülleri nedeniyle bütün kavim helak olmadı mı?Bunu İmam Ahmed "Zühd" kitabında rivayet etmiştir. (Bölümün numarası 1; Page No. 679)  Bu iki ayet, bir fiili işlemeye razı olanın, onu yapan gibi olduğuna delalet eder. Bir resim çektirmek zorunda kalan kimse buna girmez.Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.Tags: