Kurbanlıklarda niyetlerin cemi

(Bölümün numarası 10; Page No. 437) (18508) Numaralı fetva: Soru: Kurbanlık koyunda hem kurbana hem de ölmüş veya yaşayan anne ve babama sadaka olsun diye niyet edebilir miyiz?


Cevap: Kurbanlıklarda meşru olan, kişinin kendi ve ehli beytinin yemesi ve muhtaçlara tasadduk etmesidir. Bir kişinin bir koyun üzerinde ailesinden gerek ölen gerekse yaşayan kişiler adına niyet etmesi geçerlidir. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurdu: Ameller niyetlere göredir. Herkese niyet ettiği şey vardır. Rasulüllah(s.a.v) kendi ve ailesi adına bir keçi kurban etmiştir.Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Muhammed'e, âline ve ashâbına salât ve selâm etsin.


Tags: