Kur'ân tilaveti ve Hz. Peygemberin zikir ve dualarıyla hastaya rukye yapmak

(6773) no'lu fetva: Soru: Yaşadığım memleketimde çok şeyhler var. İnsanlardan bir kimse hastalandığı zaman yanlarına çağırırlar ve ona ayetler okurlar. Sonra da ona şöyle diyorlar: Bir koç, öküz, deve yahut başka bir hayvan getireceksin. İnsanlar, bir senede, bunun için çok mal harcıyorlar ve okutmak için onlara gidiyorlar. Bu dinimizce haram bir şey midir?


Cevap: Kur'ân tilaveti ve Hz. Peygamberin zikir ve dualarıyla hastaya rukye yapmak meşrudur. Ayetler okuması için söylediğin kimselere gitmesi ve koç yahut öküz kesmeyi emretmesi caiz değildir. Çünkü bu bid'at bir rukyedir ve malı batıl yolla yemektir. Bir şerri defetmek yahut onlardan bir fayda elde etmek için, cinler yahut ölüler adına kesildiği zaman bazen bu şirk olur. Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed'e âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: