Kur'ân'ı Kerim okumak için mescitte toplanmak

(16343) Numaralı fetvanın ikinci sorusu: Soru 2: Her gün camide cemaatle beraber iki hizb Kur'ân okumanın hükmü nedir? Bu günlük bir zikir yerine geçer mi? Bu okuyuşun şer'i hükmü nedir?


Cevap 2: Hangi vakitte olursa olsun camide veya başka bir yerde salih bir niyetle okunan Kur'ân'da çok büyük ecir vardır. Ancak kişi kolayına geldiği miktarda okumalıdır. Uyumadan önce ve bütün namazlardan sonra meşru olan zikirler akabinde ayetü'l-Kürsiyi okumak konusunda hadisler varit olmuştur. Sabah ve akşam ve uyumadan önce yapılan diğer zikirleri yapmaya gayret etmekle birlikte uyumadan önce, akşamdan ve fecirden sonra ve İhlas ve Muavvizeteyn surelerini üçer kez ve öğle, ikindi ve yatsıdan sonra birer kez okumanın sünnet olduğunu gösteren hadisler varit olmuştur. Bunların hepsi (Riyazu's-Salihin), (et-Terğib ve't-Terhib) ve ibn-i Kayyim'in (el-Vabilu's-Sayyib) gibi zikir kitaplarında zikredilmiştir. Kur'ân'ı koro halinde okumak sünnette varit değildir. Ancak koro halinde okumak öğretim için olursa bu müstehaptır. Peygamber (s.a.v.) her sene Ramazan ayında bir kez Kur'ân'ı Cibril'e arz ederdi. Ancak son sene iki defa arz etti. Peygamber'den (s.a.v.) sahih olarak rivayet edildiğine göre şöyle buyurmuştur: "Bir grup, Kitâbullah'ı okuyup ondan ders almak üzere Allah'ın evlerinden birinde bir araya gelecek olsalar, mutlaka üzerlerine sekinet iner ve onları Allah'ın rahmeti bürür. Melekler de kanatlarıyla sararlar. Allah, onları, yanında bulunan yüce cemaatte anar. Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e, âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: